Category Archives: เสื้อผ้าเด็ก

มาตรฐานความปลอดภัยบางประการสำหรับเสื้อผ้าเด็ก

เสื้อผ้าเด็กเมื่อซื้อชุดสำหรับเด็ก สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบว่าผลิตขึ้นตามระเบียบความปลอดภัยที่ออกโดยคณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคหรือไม่ ในบางกรณี เสื้อผ้าเด็กที่เด็กสวมใส่อาจมีอาการบาดเจ็บรุนแรง และในบางกรณีก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ตัวอย่างเช่น สายรัดที่ติดอยู่ที่เสื้อผ้าชั้นนอกของเด็กอาจเข้าไปพันกับเครื่องเล่นหรือประตูรถยนต์และอาจทำให้เด็กหายใจไม่ออก เสื้อผ้าเด็กที่พอดีตัวหรือชุดนอนที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่ทนไฟอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

สาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าประเภทนี้ เสื้อผ้าเด็กคณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคได้กำหนดกฎความปลอดภัยหลายข้อ เสื้อผ้าเด็กมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้สำหรับชุดเด็กมีไว้เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากเสื้อผ้าของพวกเขา การสวมเสื้อผ้าที่ทนไฟ มีความเข้มข้นของตะกั่วต่ำ และไม่มีเชือกดึงและชิ้นส่วนเล็กๆ ยาวๆ จะเป็นประโยชน์ในการปกป้องความปลอดภัยของเด็ก ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับพื้นที่เหล่านี้ทั้งหมด และยังมีกฎการติด

เสื้อผ้าเด็กมาตรฐานความปลอดภัยบางประการสำหรับเสื้อผ้าเด็ก ได้แก่ กฎเกณฑ์เรื่องการทนไฟของชุดกลางคืน ความเข้มข้นของสารตะกั่วในเสื้อผ้าหรือวัสดุตกแต่ง การใช้เชือกรูด และชิ้นส่วนเล็กๆเสื้อผ้าเด็กคณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคได้กำหนดข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับพื้นที่เหล่านี้ทั้งหมดเสื้อผ้าเด็ก และยังมีกฎการติดฉลากโดยพิจารณาถึงการทนไฟของชุดกลางคืนสำหรับเด็กชุดนอนสำหรับเด็กที่อายุมากกว่า 9 เดือนต้องสวมใส่ในวัสดุที่ทนความร้อน

และต้องสวมกระชับพอดีตัว มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับความเข้มข้นของตะกั่วในเสื้อผ้าที่สร้างขึ้นสำหรับเด็กอายุสิบสองปีหรือน้อยกว่านั้น ใช้กับซิป กระดุม เครื่องประดับพลาสติก เสื้อผ้าเด็กและรายการโลหะทุกประเภทเชือกที่ติดอยู่กับเสื้อตัวนอกของเด็กก็อาจเป็นอันตรายจากการควบคุมได้ ดังนั้น คณะกรรมการความปลอดภัยเสื้อผ้าเด็กสินค้าอุปโภคบริโภคจึงได้กำหนดข้อจำกัดว่าเชือกดึงที่อยู่รอบคอและรอบเอวจะต้องสั้นหรือควร ถูกแทนที่ด้วย Velcro, snaps

ความหลงใหลในเสื้อผ้า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือแบรนด์ใหม่ ฉันได้รับพร

เปลือกอื่น ๆ ที่เหมาะสมข้อบังคับที่กำหนดไว้สำหรับชิ้นส่วนเล็กๆ นั้นมีผลบังคับใช้กับของเล่นสำหรับเด็ก กระดุม วัสดุพลาสติก สิ่งของที่เป็นโลหะ กระดุม ซิป ชิ้นส่วนเหล่านี้บางส่วนอาจหลวมและทำให้หายใจไม่ออกเสื้อผ้าเด็กเมื่อถึงตอนนั้น ฉันได้เห็นชีวิตมามากพอที่จะตระหนักว่า เราไม่ควรได้รับทุกสิ่งที่ใจเธอปรารถนา ทั้งไม่ดีต่อสุขภาพที่จะถูกตามใจด้วยเสื้อผ้าที่ไม่มีวันจบสิ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเพื่อนฝูง และกับเด็กๆ นี่มักจะเกิดจาก

ความหลงใหลในเสื้อผ้าเด็กไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือแบรนด์ใหม่ ฉันได้รับพรที่สามารถรับฉันจากเพื่อนที่แต่งตัวให้ลูกได้ดี และฉันสนับสนุนให้ผู้ปกครองคนอื่นๆ เสื้อผ้าเด็กเล็กพิจารณาเสื้อผ้าดังกล่าว ไม่เพียงแต่ช่วยสิ่งแวดล้อมเท่านั้น (โดยไม่ใช้ทรัพยากรในการผลิตเสื้อผ้าใหม่) ยังช่วยให้มีเงินทุนที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุน แฟชั่นทุกๆ ครึ่งปีซึ่งแฟชั่นของเด็ก ๆ ดูเหมือนจะใช้ และถ้าคุณส่งต่อเสื้อผ้าของลูกตอนที่มันโต คุณช่วยครอบครัวอื่นชดเชยค่าใช้จ่ายสูงในการเลี้ยงดูลูก